Cooking & Facility Solutions
Postbus 1626
1300 BP Almere

Tel: + 31 6 30330456
E-mail: info@cfsdetachering.nl

Dienstverlening

CFS kenmerkt zich door drie kernstijlen van dienstverlening;

 • Professioneel
 • Persoonlijk
 • Passie

CFS onderscheidt zich ten opzichte van andere facility detacheringsbedrijven in het volgende:

 • Aanpassingsvermogen en flexibiliteit
 • Totaalaanbieder van begin tot einde door één partner (van plan tot en met implementatie)
 • Efficiënte en professionele aanpak (passende oplossingen; “tailor-made” dus maatwerk)

Is CFS het antwoord op uw Facility-vraagstukken?

Probleemstelling
Maatschappelijk
Door ontwikkelingen in de maatschappij zoals vergrijzing; toename van het aantal ouderen etc. komen zorginstellingen voor steeds grotere instroom te staan. Deze ontwikkelingen vragen vaak om herstructurering van de huidige bedrijfsprocessen. Door tijdelijk specialisten in te huren kunnen zorginstellingen continue hun bedrijfsprocessen aanpassen aan de huidige eisen.

Politiek
Door wetswijzigingen en politieke druk worden instanties als semi- en lagere overheden waaronder zorginstellingen, gedwongen bedrijfsmatiger en efficiënter te gaan werken. Door de verhoogde instroom en de zgn. ZZP (Zorg Zwaarte pakket), welke door de overheid is opgelegd, worden o.a. zorginstellingen gedwongen een juiste afweging te maken om haar zorg tailor made op de client aan te passen. De capaciteit om de daarbij behorende tijdelijke veranderingen in primaire bedrijfsprocessen toe te passen is vaak niet bij eerder genoemde instanties in huis. De instanties kunnen in deze gevallen gebruikmaken van de diensten van een specialistisch detacheringbureau, waardoor tijdens reorganisaties of tijdelijke pieken in de werkdruk, de werkzaamheden opgevangen kunnen worden.

Economisch
Door de wereldwijde crisis, onderlinge fusies, innovaties, bezuinigingen en reorganisaties worden semi- en lagere overheden, waaronder zorginstellingen evenals commerciele organisaties gedwongen hun primaire bedrijfsprocessen aan te passen aan nieuwe situaties. In deze gevallen is niet altijd de juiste expertise/ kennis in huis om dit proces te veranderen. Het inhuren van specialisten is in deze gevallen een verstandige oplossing.

Semi- en lagere overheden (waaronder Zorginstellingen) en commerciele bedrijven (Horeca, hotels etc.) hebben behoefte aan kwalitatieve, zelfstandige en ervaren medewerkers die per direct ingezet kunnen worden in het primaire bedrijfsproces. Semi- en lagere overheden worden van overheidswege steeds meer gepusht efficiënter en bedrijfsmatiger te werk te gaan. Indien eerder genoemde instanties niet zelf de werving en selectie willen doen van medewerkers die in principe maar tijdelijk nodig zijn, is CFS de oplossing in het detacheren van een specialist. Tevens komt het voor dat door reorganisaties extra mankracht per direct en voor een korte termijn nodig is.

  Dus waarom CFS?
 1. CFS kan krachtig op deze problematiek inspelen door de juiste specialisten te detacheren. Deze specialisten worden zorgvuldig geselecteerd en komen in dienst bij CFS. Onze specialisten doen hun werk ten kantore van de opdrachtgever. CFS beschikt over ruime expertise daar zij binnen vele organisaties werkzaam is.
 2. CFS kent een gecentraliseerde beslissingsbevoegdheid en een platte organisatie waardoor er korte communicatielijnen zijn. Expertise wordt centraal gearchiveerd. Betrokkenheid en teamspirit vormen de basis van de organisatie.
 3. CFS gaat een resultaatverplichting aan met haar opdrachtgevers. CFS zal op het gebied van Facility tailor made kunnen leveren. Wij zullen met name meer en gedetailleerder op de vraag van de opdrachtgever in kunnen spelen. CFS hanteert geen vast pakketten-aanbod, doch zullen we na een uitgebreide inventarisatie van de vraag de juiste inzet voorstellen.
Ook zijn onze professionele medewerkers inzetbaar binnen onze verschillende activiteiten, waardoor hun motivatie door afwisseling in het werk, optimaal blijft. Daarbij zullen zij binnen alle activiteiten begeleid worden en zich ontwikkelen tot allround professionele medewerkers.